NZOZ Alfa

Strona z portfolio lekarzy i specjalizacji, dostosowana do WCAG 2.1

Strona przychodni medycznej

Wykonaliśmy stronę dla Przychodni Alfa w Sieradzu. Założeniem projektu było czytelne przedstawienie oferty dla pacjentów oraz umożliwienie szybkiej rejestracji za pomocą strony internetowej, z położeniem szczególnego nacisku na wygodę korzystania z urządzeń mobilnych. Każdy lekarz ma swoje portfolio oraz zaimplementowany przycisk do szybkiego wywołania rejestracji telefonicznej. Wykonana strona jest przygotowana do integracji z Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia pozwalającym na rejestrację on-line.

Dodatkowo na stronie wykonany został moduł do zamieszczania aktualności i ofert promocyjnych przychodni. Ze względu na rozproszoną lokalizację gabinetów na stronie zostały umieszczone trzy niezależne mapki dojazdowe.

W roku 2022 strona została dostosowana do standardu WCAG 2.1

KlientTresmed
KategoriaStrona www
RozwiązaniaZgodność z WCAG 2.1,
Portfolio lekarzy,
Portfolio specjalizacji,
Wykonanie2020