Dodatki do stron internetowych

Dostosowanie strony internetowej do WCAG.

Dostosowanie strony internetowej do WCAG. 

Tworząc strony internetowe dla instytucji publicznych, należy spełnić wiele wymagań dotyczących jej treści, funkcji oraz dostępu. Jednym z nich jest dostosowanie witryny dla osób niepełnosprawnych, czyli spełnienie standardów WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.

Oferujemy Państwu system ułatwiający poruszanie się po stronie internetowej osobom niepełnosprawnym lub z częściową niepełnosprawnością, który spełnia wymagania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 19 lipca 2019 r. 

Dla jakich grup docelowych został opracowany standard WCAG 2.0 i 2.1?

 • Dla osób słabowidzących.
 • Dla osób z problemami poznawczymi.
 • Dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Ułatwienia dostępu zapewniają:

 • Prostą obsługę.
 • Zmianę wielkości czcionki wyświetlanej na ekranie (powiększenie oraz pomniejszenie liter).
 • Opcję zmiany kolorów czcionki oraz wyróżnienia tekstu.
 • Pogrubienie tekstu w celu łatwiejszego czytania.
 • Jasne tło za tekstem ułatwiające czytanie.
 • Podkreślenie odnośników przekierowujących na inne strony.
 • Nawigowanie po stronie przy użyciu myszki i klawiatury bądź samej klawiatury (przy użyciu specjalnych skrótów klawiszowych).
 • Różne skale kolorystyczne witryny, ułatwiające jej odbiór osobom z wadami wzroku (wzmocniony kontrast, negatyw, skala szarości).
 • Umieszczenie w widocznym miejscu odnośnika do zakładki „Pomoc”. 
 • Możliwość samodzielnego edytowania stylu wyświetlanych elementów.
 • Przycisk resetu pozwalający przywrócić stronę do początkowej wersji.

Dzięki widoczniej ikonie na każdej ze stron znajdujących się w domenie, osoby mające trudności z poruszaniem się po stronie z łatwością uruchomią funkcje, które pomogą im w odbiorze treści. Szczególnie ważne jest to, gdy grupą docelową naszej strony internetowej będą osoby starsze, niepełnosprawne lub mające wady wzroku. 

Dodatkowym atutem jest funkcja, która pozwala na „zapamiętanie” ustawień. Dzięki niej odwiedzający stronę nie będzie musiał za każdym razem ponownie wybierać ustawień. 

UWAGA: System nie wymaga ponownego odświeżenia strony po każdej zmianie ustawień i nie powoduje generowania nowych danych na serwerze. Wszystkie zmiany widoczne są tylko dla osoby odwiedzającej stronę.